Kontaktujte nás!

Telefon: +420 233 107 100 nebo nám napište Reg ICO

Vaše zpráva

Nacházíte se: Úvod > Panasonic

Panasonic

Společnost Panasonic je jedním z největších špičkových výrobců elektroniky na světě a její název získal světovou proslulost.

Již od roku 1918 symbolizuje hloubku a různorodost výzkumného potenciálu, výrobní zkušenost, vysokou kvalitu a propracované výrobky.

Naše značka Panasonic a její slogan "Panasonic ideas for life" představují vyspělou techniku a širokou řadu výrobků, kterou nabízíme. Slogan značky je naším krédem při nabízení výrobků a služeb a vychází z myšlenek, které obohacují životy lidí po celém světě prostřednictvím inovativního myšlení. Zaměřujeme se nejen na výrobky, ale též na myšlenky. Myšlenky, které obohatí váš život a rozšíří vám obzory. 

V Evropě tento náš závazek realizujeme prostřednictvím více než 10 000 zaměstnanců pracujících v prodejních a servisních organizacích, moderních, dobře vybavených výzkumných a vývojových centrech a moderních výrobních závodech. Základem všech našich činností je přesvědčení, že zákazník je vždy na prvním místě. Panasonic je energická, kreativní a aktivní organizace, jejímž trvalým cílem je překročit očekávání zákazníka, přetvářet jeho vize v užitečné výrobky a řešení a zajistit, aby Panasonic byl název, na který zákazníci spoléhají a kterému věří.

V současnosti má společnost Panasonic po celém světě přes 680 společností a téměř 390 000 zaměstnanců ve výrobě a marketingu s více než 15 000 výrobky, které uspokojují potřeby zákazníků. Usilujeme o to, abychom byli společností, která bere ohled na zákazníka, která poskytuje bezpečnost, jistotu, pohodlí a výhody v souladu s našimi vizemi zaměřenými na všudypřítomné společenské struktury a sounáležitost s globálním životním prostředím.

Náš podnikatelský úspěch je založen na tom, že naši zaměstnanci dodržují tyto hodnoty, že zákazník je pro ně vždy na prvním místě a že vytvářejí "ideas for life".

Panasonic

Jak to začalo

Konosuke Matsushita se narodil jako nejmladší z osmi dětí 27. listopadu 1894 ve vesnici Wakayama jižně od Osaky. Svou kariéru zahájil jako učeň v opravně kol. Pak přešel do společnosti Osaka Electric Light Company do Osaky. O pár let později opustil svou dobře placenou práci, aby založil vlastní malou společnost, přestože měl našetřeno asi jen na měsíc dopředu.

Historie společnosti Panasonic začíná okamžikem, kdy Konosuke Matsushita zakládá společnost Matsushita Electric Devices Manufacturing Works (společnost na výrobu elektrických zařízení) v roce 1918 se svou manželkou a švagrem. Prvními výrobky byly izolační desky a objímky pro elektrické lampy.

Společnost postupně rozšiřovala své aktivity, a to nejen v Japonsku, ale též v zahraničí, v Číně a v Americe. V 60. letech 20. století společnost expandovala do Evropy a založila zde několik společností zaměřených na prodej a servis, výrobu i vývoj a výzkum. 

Konosuke Matsushita odstoupil z funkce prezidenta společnosti ve věku 66 let a pomáhal dál společnosti jako předseda představenstva. O 12 let později odešel do penze, stal se hlavním konzultantem a strávil spoustu let psaním inspirativních bestsellerů na téma jak správně podnikat. 27. dubna 1989 Konosuke Matsushita zemřel. Během svého života Konosuke i jeho zaměstnanci po celém světě rozvíjeli a uváděli na trh inovativní výrobky a řešení, která vnášela do života zákazníků nové hodnoty. Více informací naleznete na www.panasonic.net.

Panasonic

Naše vize

Vize digitální budoucnosti, kterou má firma Panasonic, vychází z potřeb i tužeb našich obchodních zákazníků i milionů spotřebitelů po celém světě, kteří každodenně používají naše výrobky. Máme stejný sen jako oni - žít plnější život prostřednictvím dokonalejší práce a využívání výdobytků technologického pokroku. 

Přestože postupujeme neustále vpřed do nezmapované budoucnosti 21. století s vyhlídkou na budoucí technologie a systémy, standardy společnosti Panasonic jsou stále pevně založeny na filozofii zakladatele společnosti Konosuke Matsushity. Když budoval společnost Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., nikdy neztratil ze zřetele, že na prvním místě by měly stát potřeby zákazníků a veřejnosti.

Společnost Panasonic bude nadále pokračovat v tradici, jež staví na první místo zákazníka, a ve vytváření nových produktů, které jsou odpovědí na výzvy v podnikatelském i osobním životě, jež nám pomáhají užívat si lépe toho, co život nabízí. Název Panasonic je synonymem inovace, kvality, výkonu a snadného používání. Těšíme se na skvělou technologickou budoucnost a na vedoucí roli, kterou chceme hrát ve společnosti propojené digitální sítí, a to na základě tvořivosti a obětavosti našich zaměstnanců po celém světě.

Hodnoty a kultura

Od svého založení v roce 1918 se společnost Panasonic řídí svou základní filozofií managementu, která stanoví, že posláním podniku je přispívat v celém rozsahu svých aktivit k pokroku a rozvoji společnosti i k blahobytu lidí po celém světě. 

Pokud si stanovíte cíl a vyvíjíte nepřetržité úsilí, abyste jej dosáhli, bezpochyby se rozvíjíte a rostete. Opakujte toto úsilí každý den, dokud tento cíl bude natolik hluboce zakotven ve vaší mysli, že se stane vaší vírou. S touto myšlenkou v mysli jsem vytvořil Sedm zásad. V podstatě tyto zásady ztělesňují mé velké přání dosáhnout tohoto odvážného cíle, a to krok za krokem v běžném každodenním životě. (Konosuke Matsushita, 1935)


Sedm principů

  • Neúnavná snaha o zlepšení
  • Vděk
  • Spolupráce a týmový duch
  • Poctivost a upřímnost
  • Společenský přínos
  • Adaptabilita
  • Zdvořilost a úcta