Nacházíte se: Úvod > Softwarové portfolio > Software Lindab > Wall Analyzer

Wall Analyzer

Program pro stanovení součinitele prostupu tepla obvodových stěn a střech složených z tenkostěnných profilů Lindab, tepelné izolace a oplášťovacích desek. V programu lze modelovat stěny a střechy dle vlastního návrhu z předdefinovaných konstrukčních prvků a izolací. Program je založen na dvourozměrné metodě konečných prvků a je kalibrován dle výsledků testů na modelech ve skutečné velikosti. Byl vyvinut ve spolupráci s technickou univerzitou v Lundu. Program analyzuje i vlhkostní poměry ve skladbě ze zadaných okrajových podmínek.

Chcete-li využívat software Lindab, prosím zaregistrujte se, viz. formulář níže

fotky-software/wallanalyser.jpg
musí obsahovat minimálně 6 znaků
Telefon
Telefon
Telefon
Email2Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste
Souhlaste